Perbandingan / Perbezaan

 

  • -tetapi -dalam nada yang berbeza -selain itu
  • -walaupun -sehubungan dengan - sebagaimana
  • -sebaliknya -jika dibandingkan dengan -sama dengan
  • -berbeza dengan -walau bagaimana sekalipun -selari dengan
  • -walau bagaimanapun -setelah dibandingkan dengan -namun demikian