Tajuk 1 : Penggunaan Enjin Pencari Bahan Bahasa Melayu

  • Menggunakan web, video, audio, dan imej

  • Menggunakan kata kunci, frasa yang sesuai untuk mendapatkan bahan pengajaran bahasa Melayu.

  • Menyimpan bahan dalam bentuk fail internet dan katalog internet.

 
Terdapat beberapa pembekal maklumat yang terdapat di internet seperti Yahoo, Google, MSN dll.
 
Yahoo dan Google adalah enjin pencari yang selalu digunakan. Kesemua pembekal maklumat internet memberikan perkhidmatan yang hampir sama iaitu bahan yang berelemenkan audio, video, teks, dan grafik.
 
Untuk melayari internet dengan menggunakan pelayar tertentu, pengguna perlu menaipkan alamat internet. Selalunya, apabila pengguna mengklik ikon internet, maka pengguna akan dibawa terus ke halaman yang telah disetkan secara semula jadi.
 
Contoh alamat pembekal maklumat internet:
 
 
 
 
Untuk mendapatkan bahan, taipkan nama bahan yang berkenaan di dalam kotak pencari dan kemudian klik pada Web search.
 
Untuk mendapatkan bahan video, klik pada perkataan video dan kemudian klik di dalam kotak pencari bahan yang hendak diperolehi daripada internet.
 
 
 
Bahan video boleh juga didapati daripada Youtube dengan menaipkan www.youtube.com.
Taipkan video yang hendak digunakan di dalam kotak pencari.
 
Setelah mendapatkan video yang diperlukan, anda perlu memuat turun video tersebut dengan menggunakan youtube downloader. Youtube down loader ini boleh dimuat turun secara percuma daripada internet.
 
 
 
Untuk mendapatkan bahan daripada internet, anda harus :
 
Taipkan perkara yang hendak diperolehi ke dalam kotak pencari.
 
Setelah menaipkan perkara yang hendak diperolehi, sila klik Web search dan anda akan diberikan pilihan seperti yang berikut.
 
Anda akan diberikan pilihan yang di dalamnya mengandungi perkataan “resepi” + “masakan”. Ini menjadikan pilihan anda menjadi terlalu banyak.
 
Anda boleh mengurangkan pilihan anda dengan menggunakan tanda “ “ seperti “resepi masakan”. Dengan berbuat begini, anda akan mengurangkan penyenaraian anda.
 
Setelah anda menemui apa yang diperlukan, anda perlu menyesuaikan isi kandungan yang berkenaan dengan hasil pembelajaran yang hendak dikuasai dalam sesuatu pengajaran.
 
Pastikan anda sentiasa merujuk kepada sukatan pelajaran Bahasa Melayu untuk memastikan anda tidak terpesong daripada hasil pembelajaran yang telah dirancangkan melalui Rancangan Tahunan dan Rancangan Pengajaran Seminggu.
 
Sila gunakan perkataan dan frasa yang tepat untuk mendapatkan bahan seperti yang anda perlukan.
 
 
 
MENYIMPAN BAHAN DALAM BENTUK ALAMAT INTERNET DAN KATALOG INTERNET.
 
Untuk menympan bahan dengan menggunakan alamat internet, anda perlu mendapatkan halaman yang berkenaan terlebih dahulu. Lihat gambar rajah yang berikutnya.
 
Apabila telah menemui halaman yang berkaitan, sila klik kanan pada bahagian alamat tapak.
 
Setelah diklik kanan, paparan arahan yang keluar dan sila klik copy.
 
Buka fail Word dan klik paste alamat tersebut ke atas fail yang berkenaan. Apabila ini dilakukan, alamat yang berkenaan akan dipindahkan ke dalam fail Word.
 
Setelah itu, masukkan tajuk laman tadi. Sila buat berulang-ulang kali sehingga anda mahir melakukannya.  Sebagai contoh, yang berikut diberikan beberapa contoh alamat internet yang telah diberikan.
 
Penglihatan Dan Keselamatan Jalan Raya –
 
Pantun Melayu –
 
Untuk mendapatkan alamat laman, sila ikut prosedur yang telah dinyatakan di atas dan pindahkan ke dalam kotak seperti yang ditunjukkan di dalam contoh di bawah.
 
Masukkkan tajuk, alamat laman, dan sinopsis. Sila lihat contoh yang berikutnya.
 
 
 
             Tajuk
       
          Peribahasa Melayu
 

             URL https://www.karyanet.com.my/bahasa/
 
               URL
         
         https://www.karyanet.com.my/bahasa/peribahasa_sm/simp.php?pageNum_simpulan=2&simpulan_abjad=a
 
 
               Sinopsis
         
         Laman sesawang yang di keluarkan oleh Dewan Bahasa Dan Pustaka ini mengenai peribahasa Melayu yang di gunakan dalam sukatan pelajaran bagi sekolah menengah di Malaysia. Laman sesawang ini menyenaraikan semua peribahasa.
 
 
 


 
 


 
Katalog alamat internet mempunyai perbezaan daripada alamat internet kerana katalog alamat internet, mempunyai tajuk, alamat laman, dan sinopsis.
 

Dengan menggunakan katalog alamat internet, anda dapat mengetahui isi kandungan laman berkenaan daripada sinopsis yang disertakan.
 
Sila sediakan kotak seperti yang di bawah ini:
 
 
    
              Tajuk
 
 
              URL
 
 
              Sinopsis
 

 
  
 
 
 
 

 

PENYIMPANAN BAHAN DALAM BENTUK KATALOG INTERNET

 

1)  Bahasa rasmi Malaysia

URL           : https://pmr.penerangan.gov.my/index.php/profil-malaysia/7961-bahasa-rasmi.html

Sinopsis     : Artikel menceritakan maklumat mengenai sejarah Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi di Malaysia.

 

2)  Laras bahasa

URL           : https://www.tutor.com.my/stpm/laras_bahasa.htm

Sinopsis     : Artikel mengenai pembelajaran laras bahasa.

 

3)  pesta pantun 2010

URL           : https://www.youtube.com/watch?v=D9Ojuhs-Bu4

Sinopsis     : video memaparkan mengenai pertandingan berbalas pantun pada tahun 2010.

 

4)  KPM komited terhadap pelaksanaan MBMMBI

URL           : https://pmr.penerangan.gov.my/index.php/component/content/article/385-info-ringkas/5565-kpm-komited-terhadap-mbmmbi.html

Sinopsis     : Artikel ini menerangkan mengenai peranan kerajaan dalam melaksanakan MBMMBI.

 

5)  Asal usul Bahasa Melayu

URL           : https://www.tutor.com.my/stpm/asal_usul_bahasa/asal_usul_bahasa_melayu.htm

Sinopsis     : Artikel menerangkan tentang salasilah Bahasa Melayu di dunia.

 


6) Peranan guru dalam pendidikan

URL           : https://pakguruonline.pendidikan.net/buku_tua_pakguru_dasar_kpdd_154.html

Sinopsis     : Artikel menerangkan mengenai peranan guru dalam alam pendidikan.

 

7) Teori pembelajaran sosial

URL           : https://anwarholil.blogspot.com/2009/01/teori-pembelajaran-sosial.html

Sinopsis     : Artikel berkongsi mengenai teori pembelajaran sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura.

 

8) Ikan Hiasan

URL           : https://www.agribdc.gov.my/ornamental_fish

Sinopsis     : Artikel berkaitan info pasaran ikan hiasan di Malaysia dalam dan luar negeri.

 

9) Hiasan Dalaman

URL           : https://inspirasidekorasi.blogspot.com/

Sinopsis     : Berkongsi maklumat tentang seni hiasan dalaman.

 

10) Seloka Pak Kaduk

URL           : https://ahmarizam.blogspot.com/2009/08/pembelajaran-kreatif-komsas-via-seloka.html

Sinopsis     : Mempelajari mengenai Seloka Pak Kaduk dan bagaimana ia dilagukan.