Tajuk 4

 

Pemilihan Bahan Internet untuk Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu

  •      Memilih bahan sastera

  •      Memilih bahan tatabahasa

  •      Memilih bahan bidang ilmu lainBAHAN SASTERA

SAJAK

Sajak Kemerdekaan

Sajak ibu

Sajak Keramat Perpaduan

Sajak Pahlawan

Sajak Guru

Pantun

Pantun Nasihat

Pantun Budi

Pantun Peribahasa

Seloka

Seloka Pak Kaduk

Seloka Pak Pandir B

___________________________________________________________________________________________________________________________________

BAHAN TATABAHASA

Wacana Berformat Dalam Tatabahasa

Kata Hubung

Ragam Ayat Pasif

Aspek Tatabahasa Dalam Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Tahun 1

Ayat Majmuk Keterangan

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Bahan Bidang Ilmu Lain

Kolam Ikan Hiasan

Kanser Hati

FAM