Minggu 13

Mereka Cipta Animasi dalam Persembahan Bahan Pengajaran Bahasa Melayu

  •    Mencari, mengumpul, menyesuaikan dan menggunakan animasi daripada Internet
  •    Menggunakan animasi perkataan dan objek Power Point
  •    Memanipulasi animasi dalam persembahan

 

Langkah-langkah mendapatkan animasi daripada internet.
 

 

Pengaplikasian animasi dalam powerpoint