Tajuk 8

 

Pengajaran Bahasa Melayu Secara Dalam Talian dan Luar Talian

  •     Melaksanakan simulasi pengajaran dalam talian.
  •     Melaksana simulasi pengajaran dalam talian dan luar talian dengan menggunakan laman web dan tapak pembelajaran

__________________________________________________________________________________________________________________________________


 Melaksanakan simulasi pengajaran dalam talian.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________
 

 Melaksana simulasi pengajaran dalam talian dan luar talian dengan menggunakan laman web dan tapak pembelajaran.

rph tmk khai.doc

__________________________________________________________________________________________________________________________________