Jenis jenis kata adjektif-bentuk

contoh: bujur, lurus,

 

teruskan..