Jenis jenis kata adjektif-waktu

contoh: lama, lambat, lewat, segera, suntuk, lampau, lalu, silam

 

teruskan..