makna denotasi

 

 Denotasi ialah makna tersurat .
Ayam tambatan: Ayam yang ditambat atau diikat dengan tali atau lain -lain alat pengikat.